O V E R O N S
Een groenere toekomst!

Eigenlijk kunnen we dit kort en bondig houden en er toch voor zorgen dat iedereen de normen en waarden van Pro Bio Ace meteen kan begrijpen.

1. Liefde en passie voor mens en dier

2. Meedenken en willen meewerken aan een beter milieu.

Door beide punten te combineren, zijn we uitgekomen bij ons eindproduct, Pro Bio Ace. We creëerde een oplossing met enkel natuurlijke producten waar mens en dier voordelen kan en zal uithalen.

Door de liefde voor onze dieren en de problematiek omtrent het afval dat hierbij kwam kijken waren we getriggerd om zelf opzoek te gaan en het vinden van de ultieme oplossing.

We maken de cirkel rond door te starten bij de natuur en te eindigen bij de natuur. We zorgen voor een mooie balans met onze ecologische kattenbakvulling in een even ecologische verpakking te brengen.

MAAR bij Pro Bio Ace gingen we nog een stapje verder! We hebben een samenwerking met verschillende maatwerkbedrijven. Zo ondersteunen we mensen die wegens verschillende omstandigheden geen baan vinden in een regulier bedrijf.

Kansen creëren, nieuwe ideeën implementeren en afval limiteren! Bij Pro Bio Ace zijn we dagdagelijks aan het werken aan wat goed is voor u, uw huisdier en uw toekomst.

Wie zijn wij?
Wie zijn wij?

Eigenlijk kunnen we dit kort en bondig houden en er toch voor zorgen dat iedereen de normen en waarden van Pro Bio Ace meteen kan begrijpen.

1. Liefde en passie voor mens en dier

2. Meedenken en willen meewerken aan een beter milieu.

Door beide punten te combineren, zijn we uitgekomen bij ons eindproduct, Pro Bio Ace. We creëerde een oplossing met enkel natuurlijke producten waar mens en dier voordelen kan en zal uithalen. Door de liefde voor onze dieren en de problematiek omtrent het afval dat hierbij kwam kijken waren we getriggerd om zelf opzoek te gaan en het vinden van de ultieme oplossing.

We maken de cirkel rond door te starten bij de natuur en te eindigen bij de natuur. We zorgen voor een mooie balans met onze ecologische kattenbakvulling in een even ecologische verpakking te brengen.

MAAR bij Pro Bio Ace gingen we nog een stapje verder! We hebben een samenwerking met verschillende maatwerkbedrijven. Zo ondersteunen we mensen die wegens verschillende omstandigheden geen baan vinden in een regulier bedrijf.

Kansen creëren, nieuwe ideeën implementeren en afval limiteren! Bij Pro Bio Ace zijn we dagdagelijks aan het werken aan wat goed is voor u, uw huisdier en uw toekomst.

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

A f v a l v e r m i n d e r i n g

Afvalvermindering composteerbare kattenbakvulling kan volledig worden afgebroken tot compost, vermindering van afval naar stortplaatsen = minder inpakt op het milieu.

n a t u u r l i j k e m a t e r i a l e n

Vermindering van energie en hulpbronnenverbruik, het productieproces van traditionele kattenbakvulling, vereist vaak het delven en verwerken van niet-hernieuwbare grondstoffen. Composteerbare kattenbakvullingen zijn daarentegen meestal gemaakt van hernieuwbare en natuurlijk materialen.

n a t u u r l i j k e h u l p b r o n n e n

Het gebruik van composteerbare kattenbakvulling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Het vermijden van niet- hernieuwbare materialen, het kiezen voor composteerbare vullingen gemaakt van hernieuwbare materialen helpt de druk op natuurlijke hulpbronnen te verminderen.

d u u r z a a m g e b r u i k

Composteerbare kattenbakvulling resulteert in hoogwaardige compost dat gebruikt kan worden voor voedingsstoffen, planten en tuinen. Het bevorderen van compostering sluit de kringloop en vermindert de behoefte aan kunstmeststof. Wat de impact op het milieu vermindert. Het bevordert het bewustzijn van duurzaam gebruik en afvalbeheer. Door een bewuste keuze om te investeren in duurzame en milieuvriendelijke oplossingen.

Callen Anderson

Door zelf duurzame keuzes te maken en anderen te laten zien hoe eenvoudig en haalbaar het is, kun je anderen inspireren om ook duurzame veranderingen door te voeren.

Door zelf duurzame keuzes te maken en anderen te laten zien hoe eenvoudig en haalbaar het is, kun je anderen inspireren om ook duurzame veranderingen door te voeren.